Usluge
Autor Administrator
Subota, 17 Prosinac 2011 13:21
PDF Ispis E-mail
  • Izvo?enje defektacije na terenu ili u naim pogonima s prijedlogom rjeenja
  • Mogu?nost montae i demontae na terenu
  • Mogu?nost opskrbe rezervnim dijelovima
  • Kvalitetnu rekonstrukciju i prilagodbu nae opreme vaem pogonu
  • Mogu?nost izrade ili zamjene nedostatnih dijelova te poboljanje rada ure?aja i opreme
  • Kompletnu strojarsku kontrolu i ispitivanje